Responsabilitat   Social   Empresarial (RSE)

Molts n’hem sentit parlar, sobretot  si estàs vinculat al món social però amb un peu al món empresarial i econòmic. Però molts no sabem ben bé de què es tracta.  A què ens referim quan parlem de Responsabilitat Social Empresarial?, què necessito per ser RSE? I, segurament, molts empresaris es preguntaran si val la pena.

Què és RSE?

La RSE és un model de gestió empresarial, una manera de fer, que defineix el model de negoci i entre molts altres beneficis, permet diferenciar-se de la competència. Aquesta diferència recau en el compromís d’anar més enllà en el compliment dels drets socials, ètics i ambientals; per tal de que el nostre negoci tingui el màxim impacte positiu en al societat.
Podríem dir que és una filosofia d’empresa, una manera de pensar que integra de manera  estructural i coherent un conjunt d’accions que afecten a tots els departaments.

Una empresa èticament responsable
Coherència en els temes laborals: qualitat en les condicions econòmiques, conciliació familiar, integració de la diversitat, equitat de gènere, formació a treballadors, seguretat i salut
Compromís amb la societat i cultura: medi ambient, respecte pel producte del territori, compra responsable, inversions responsables, col·laborar activament amb l’administració pública i el tercer sector.

RSE i discapacitat. Anar més enllà del que diu la llei.
La llei estableix que les empreses de 50 o més treballadors han de comptar, com a mínim, amb un 2% de la plantilla amb persones amb  discapacitat. A més a més, la llei també compta
amb mesures alternatives per no haver de realitzar aquestes contractacions.
En aquest sentit, la RSE implica anar més enllà del mínim que imposa la llei, doncs, d’aquesta manera cap petita empresa o comerç hauria de contractar persones amb discapacitat.
Les dades recollides per l’Idescat (2017) ens mostra com la majoria de les empreses amb establiments a Catalunya tenen un nombre inferior de 50 assalariats.
Des del sector social, veiem imprescindible la implicació de la petita i mitjana empresa en la consecució d’una societat més justa, democràtica i inclusiva.

RSE i estratègia empresarial
Implementar programes que responguin a RSE no és fer una tasca de filantropia, caritat, o qualsevol altre acció de caire assistencialista.
Com ja hem dit, és una estratègia i un model de gestió empresarial que comporta beneficis i és rendible per al negoci a,l llarg del temps ja que permet:
  • Millor captació i retenció del talent.
  • Personal motivat i implicat, per tant, disminueix la rotació, augmenta la fidelització i disminueix l’absentisme
  • Incrementa la productivitat
  • Reducció dels costos de producció per a l’ús d’energies renovables. La inversió en instal·lacions d’energia solar té una rendibilitat d’entre el 10 i 11% anual i s’amortitza en 7- 8 anys
  • El treball en equip, les pràctiques democràtiques i el treball en xarxa permet una anticipació en la innovació i apertura a nous mercats.
  • Augmenta el prestigi de l’empresa. Avui en dia i cada vegada més, les empreses considerades RSE obtenen una millor valoració i tendeixen a ser les “marques” escollides. Permet un augment de la fidelització dels clients i és element atractiu per a captar-ne de nous.

Guies i recursos per implementar RSE a la teva empresa
Comentaris