ASSEMBLEA GENERAL 2018

ES CELEBRA L'ASSEMBLEA GENERAL ANUAL A L'ADPD GARRAF

28/10/2018

El passat divendres 26 d'octubre del 2018 va tenir lloc l'assemblea general. Es va realitzar a la seu de l'entitat, al Centre Cívic del Tacó de Vilanova i la Geltrú
Un dels principals reptes per aquesta assemblea era augmentar l'assistència i fomentar el màxim la participació. Tot i que ens hagués agradat una millor assistència, els resultats van ser positius, doncs va augmentar respecte l'any anterior. Aquest fet, ens impulsa a seguir treballant per una entitat més participativa i per establir uns  els canals de comunicació òptims perquè els nostres socis es sentin degudament informats.

En aquesta assemblea es van tractar temes claus per al futur de l'entitat, ja que es van posar a votació propostes que permeten dotar a l'ADPD Garraf d'una millor infraestructura i d'eiens claus per a la professionalització del servei.

També es va proposar modificar, a la baixa,  la quota de soci per tal d'incrementar-ne el nombre com a prioritat, en decriment de la quantitat a percebre.

D'altra banda es va poder explicar a tots els assitents els convenis vigents amb Consell Comarcal del GarrafAjuntament de Vilanova i la Geltrú i l'entrada de l'Associaicó al PROGRAMA INCORPORA  de Fundació Bancària la Caixa.   

Així doncs, aquests van ser els principals temes tractats i acords als que es va arribar:

1. Aprovació del PROJECTE d'ENTITAT i del RRI per al 2018-2019

2. Aprovació de la modificació de la quota de soci de 10€ a 5€ anuals.

3. Aprovació per la creació d'una nova categorització de soci: Soci interessat i Soci col·laborador que permet que tot participant i usuari del servei sigui considerat soci i part de l'ADPD Garraf sense necessitat de pagar una quota.

4. Aprovació del balanç de comptes 

5. Ratificació de la nova junta directiva.

Comentaris